Actuariële berekeningen

Mooyman & Partners heeft ervaring met het maken van actuariële berekeningen om letsel- of overlijdensschades inzichtelijk te maken. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie worden de diverse schadeposten in kaart gebracht. Gedacht moet daarbij worden aan de invloed van het ongeval op het inkomen, doorlopende kosten zoals huishoudelijke hulp, onderhoud van de woning, tuinonderhoud en dergelijke.

Toetsing van door anderen vervaardigde schadeberekeningen behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Verlies van verdienvermogen
Bij de berekening van toekomstige schade in de inkomenssfeer moet rekening gehouden worden met het juiste bruto/netto-traject en de daarop betrekking hebbende fiscale effecten.

Hoe zou het inkomen van het slachtoffer zich ontwikkeld hebben zonder ongeval? Hoe zou de pensioenopbouw zonder ongeval zijn geweest? Bij berekening van verlies van arbeidsvermogen en overlijdensschade wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie na ongeval en de ontwikkeling die er zou zijn geweest als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.


Overige toekomstige schadeposten

Zelfstandig ondernemer
Voor de berekening van de schade van een zelfstandig ondernemer is veelal een bedrijfseconomische analyse van de in het verleden behaalde resultaten en marktonderzoek noodzakelijk.

Het vaststellen van schade als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen is een juridisch complexe materie en behoort tot een van de specialismen van ons kantoor.

Indien u als zelfstandig ondernemer met letselschade geconfronteerd wordt, maken wij graag een afspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek om op basis van uw concrete situatie een toelichting te kunnen geven.


Schadeberekening
De vastgestelde bruto inkomensgegevens zonder en met ongeval worden met behulp van een rekenprogramma omgerekend naar netto schade, rekening houdend met rendement, inflatie en een sterftekanscorrectie. Uiteraard worden ook terugkerende kosten voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid in de berekening betrokken.

Mooyman & Partners beschikt over ervaren experts die op een verantwoorde manier de uitgangspunten kunnen vaststellen en over programmatuur om de berekeningen uit te voeren.

Toetsing van door anderen vervaardigde schadeberekeningen behoort ook tot de mogelijkheden.

Als gespecialiseerd en onafhankelijk bureau wordt Mooyman & Partners ingeschakeld door collega-bureaus en (letselschade)advocaten voor het geven van advies of het berekenen van letsel- of overlijdensschade, alsmede het maken van jaarstukkenanalyses.