Kosten

Bij de meeste letselschades is onze dienstverlening voor het slachtoffer kosteloos. Als er toch kosten bij u in rekening moeten worden gebracht zal dat bij het eerste (telefoon)gesprek bekend worden gemaakt.
Voor een second opinion brengen wij een vast bedrag bij de klant in rekening. Mocht het door ons uitgebrachte advies ertoe leiden dat het dossier ter verdere behandeling bij ons wordt aangemeld, dan zullen de kosten van de second opinion worden terugbetaald.

 

In de wet is geregeld dat redelijke kosten van rechtsbijstand deel uitmaken van de schadevergoeding die door de aansprakelijke partij betaald moet worden.
Mooyman & Partners verhaalt de kosten van de rechtsbijstand op die wijze bij de wederpartij. Bij onder andere verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, schade door een gebrekkig product en letsel toegebracht door dieren, kan de dienstverlening van ons kantoor in veruit de meeste gevallen kosteloos worden aangeboden. Ook indien er sprake blijkt te zijn van een gedeeltelijke erkenning van de aansprakelijkheid, een zogenaamde schulddeling.

Indien er sprake is van een zeer twijfelachtige schuldvraag of bij een mogelijke medische fout en/of beroepsziekte zullen wij, gezien het bijzondere karakter van het te verrichten onderzoek en de discussie omtrent de aansprakelijkheid vaak nadere afspraken hieromtrent moeten maken. Dit is echter per geval verschillend. Zo spoedig mogelijk nadat u contact met ons hebt opgenomen kan een afspraak worden gemaakt voor een geheel vrijblijvend eerste gesprek, liefst bij u thuis. Tijdens dit gesprek zal door ons in uw richting worden toegelicht op welke wijze wij in het specifieke geval met de kosten kunnen omgaan.


Second opinion
Ons kantoor wordt regelmatig benaderd door letselschadeslachtoffers die vragen hebben met betrekking tot de schaderegeling. Veelal worden zij dan al bijgestaan door een andere belangenbehartiger. Tijdens het telefoongesprek proberen wij dan - geheel vrijblijvend - in ieder geval de gestelde vragen te beantwoorden.

De praktijk leert echter dat de meeste vragen alleen volledig en juist te beantwoorden zijn nadat het volledige dossier kan worden bestudeerd. Wij bieden daarom de mogelijkheid om een dossier voor een tweede mening (second opinion) aan ons voor te leggen.

Nadat wij het volledige dossier hebben ontvangen kan de cliënt(e) binnen twee weken ons objectieve advies tegemoet zien. De daaraan verbonden kosten belopen een vast bedrag van € 300,-- inclusief BTW.

Mocht het door ons uitgebrachte advies ertoe leiden dat het dossier ter verdere behandeling bij ons wordt aangemeld, dan zullen de kosten van de second opinion worden terugbetaald.