Letselschade 

Letselschade is de schade, die u lijdt als gevolg van een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is en waardoor u gewond bent geraakt. Bij letselschade kunt u onder meer denken aan een eigen bijdrage van de ziektekosten, inkomensschade, hulp in de huishouding en smartengeld.

 

Wat is letselschade?
Letselschade is de schade, die u lijdt als gevolg van een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is en waardoor u gewond bent geraakt. Die schade kan onder andere het gevolg zijn van:

 • een verkeersongeval;
 • een bedrijfsongeval;
 • een gebrek in een product;
 • letsel toegebracht door dieren.
 • een medische fout;

Het oplopen van letsel heeft ingrijpende gevolgen, zowel materieel vanwege kosten en directe of toekomstige aantasting van uw financiële situatie als immaterieel vanwege geleden pijn, verdriet of gederfde levensvreugde.

Als er iemand aansprakelijk is voor het opgelopen letsel kan het slachtoffer de veroorzaker of diens verzekeraar aanspreken voor vergoeding van de schade.

De schaderegeling is doorgaans een complexe en emotioneel belastende procedure waarbij het verstandig is u door een deskundige op dit gebied te laten bijstaan.


Welke schade krijgt u vergoed?
In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan:

 • schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen;
 • medische kosten en kosten in verband met een ziekenhuisopname;
 • reiskosten ten behoeve van medische behandelingen of anderszins noodzakelijk in verband met de letselschade;
 • kosten van revalidatie;
 • kosten van huishoudelijke hulp;
 • kosten in verband met reïntegratie;
 • schade met betrekking tot uw inkomen en pensioen;
 • smartengeld;
 • wettelijke rente;
 • kosten in verband met deskundige juridische bijstand voor het verhaal van uw schade.
Klik hier voor meer info over onze letselschade aanpak