Overlijdensschade  

Overlijdensschade is schade, die geleden wordt als gevolg van het overlijden van een persoon. Uitsluitend de in de wet genoemde nabestaanden hebben recht op een vergoeding van schade. Verhaalbaar zijn onder andere gederfd levensonderhoud en kosten van de uitvaart, voor zover die niet gedekt zijn door een overlijdens- of begrafenisverzekering.

 

Overlijdensschade is schade, die geleden wordt als gevolg van het overlijden van een persoon. Uitsluitend de specifiek in de wet genoemde nabestaanden hebben recht op een vergoeding van schade.

De schaderegeling is vaak een complex en emotioneel belastend proces waarbij het verstandig is zich door een deskundige te laten bijstaan. Juist gezien de moeilijkheidsgraad en de emotionele belasting adviseren wij u een afspraak te maken voor een geheel vrijblijvend persoonlijk gesprek.


Enkele juridische kaders
Onderstaand treft u enkele juridische kaders aan waarmee bij de regeling van een overlijdensschade rekening gehouden dient te worden.

Alleen de volgende nabestaanden hebben een wettelijk vorderingsrecht:

  • de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot;
  • de geregistreerde partner;
  • de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene;
  • andere bloed- of aanverwanten van de overledene indien en voorzover vaststaat dat de overledene de nabestaande feitelijk onderhield, dan wel dat de nabestaande daarop op grond van een rechterlijke uitspraak aanspraak kon maken;
  • tenslotte kunnen ook de niet bloed- of aanverwanten in aanmerking komen voor vergoeding indien voor het overlijden met de overledene in gezinsverband samen werd gewoond en dat de nabestaande door de overledene werd onderhouden.

Verhaalbaar zijn, met inachtneming van de in de wet genoemde beperkingen:

  • gederfd levensonderhoud;
  • kosten van de uitvaart, voor zover die niet gedekt zijn door een overlijdens- of begrafenisverzekering.