Professionele werkwijze

Alle schaderegelaars die verbonden zijn aan ons kantoor hebben een jarenlange ervaring in de letselschaderegeling. Daarnaast zijn de schaderegelaars Register Expert en/of jurist. De medewerkers van ons kantoor hebben allen een bijzondere betrokkenheid met hun cliënten. Persoonlijk contact en een transparante werkwijze zijn opvallende kenmerken daarbij. Wij onderscheiden ons hierdoor van onze concurrenten.

 

Ons kantoor realiseert zich als geen ander dat bij de afwikkeling van een letselschade, naast het juridisch aspect, ook de persoonlijke beleving van de cliënt(e) een  belangrijke rol speelt.
Professioneel werken kan worden bereikt door de vakkennis op een hoog peil te houden. Echter in onze visie wordt professionaliteit ook bepaald door de wijze waarop de dienstverlening door de cliënten wordt ervaren.


Vakkennis
Alle schaderegelaars die verbonden zijn aan ons kantoor hebben een jarenlange ervaring in de letselschaderegeling. Daarnaast zijn de schaderegelaars Register Expert en/of jurist.
Daarnaast worden de ontwikkelingen in de rechtspraak en op het vakgebied nauwlettend gevolgd en toegepast. Dit onder andere door het  constant volgen van cursussen en seminars.


Contacten met cliënten
De medewerkers van ons kantoor hebben allen een bijzondere betrokkenheid met hun cliënten. Daarbij is persoonlijk contact en een transparante werkwijze onmisbaar. Kort gezegd zijn wij van mening dat de cliënt(e) inzage in zijn of haar dossier dient te hebben. Daarnaast moet hij/zij exact weten welk beleid er gevoerd wordt om te komen tot een regeling van de schade. Hoe wij één en ander realiseren kunt u teruglezen onder de button 'Service Level Agreement' (SLA).

Door de bovenstaande professionaliteit na te streven onderscheidt ons kantoor zich nadrukkelijk van onze concurrenten, zoals advocaten, rechtsbijstandverzekeraars, expertise- en letselschadebureaus.


Specifieke specialisaties
Mooyman & Partners is een nichespeler op het gebied van de letselschaderegeling. Enkele opvallende specialisaties zijn de behandeling van de ernstige gevolgen van personenschade op het inkomen van directeuren/eigenaren van bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren alsmede van ambtenaren. Bovendien wordt ons bureau regelmatig ingeschakeld door rechtsbijstandverzekeraars, advocaten en collega-bureaus om zogenaamde “probleemzaken” weer op de rails te krijgen.